• Strona Główna
  • Strona Główna
  • Strona Główna
  • Strona Główna
SZKOLENIA
Prowadzimy szkolenia, których celem jest praca nad ukierunkowaną zmianą postaw i warsztaty nakierowane na opanowanie konkretnych umiejętności. Naszą specjalizacją są treningi umiejętności: sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, menedżerskich, windykacyjnych, trenerskich oraz warsztaty psychoedukacyjne. Pracujemy w formie realistycznych treningów opartych na realnych sytuacjach i problemach uczestników, na bazie najskuteczniejszych rozwiązań psychologii biznesu.
DORADZTWO

Zajmujemy się doradztwem w zakresie: funkcjonowania działów sprzedaży, działów obsługi klienta, budowania efektywnych zespołów, komunikacji wewnętrznej w organizacjach, zmiany stylu zarządzania, rozwiązywania konfliktów. Dostarczamy rozwiązań systemowych i wdrażamy użyteczne narzędzia: standardy, procedury, procesy. Prowadzimy badania kultury organizacyjnej oraz badania kompetencji za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych Advisio.

NARZĘDZIA

Tworzymy dedykowane narzędzia, które na trwałe pozostają w firmie klienta. Należą do nich: filmy edukacyjne i instruktażowe, skrypty, manuale, instrukcje, konspekty trenerskie, podręczniki standardów, poradniki. Materiały edukacyjne mogą wspierać prowadzone przez nas projekty, lub być zamawiane jako odrębny produkt.